God Zijn stem verstaan

Onderscheiden van stemmen

 

In je leven kunnen zich drie verschillende stemmen voordoen: de stem van God, de stem van jezelf en de stem van satan. Elke stem heeft zijn eigen kenmerken. Het onderscheiden van stemmen is niet altijd gemakkelijk en kost tijd. Het is een proces waar je steeds verder in groeit en steeds weer in wordt uitgedaagd. Gedurende het proces zul je merken dat je steeds beter de stemmen leert onderscheiden. Tegelijk is het een voortdurend proces dat in ontwikkeling is en blijft.

Kenmerken van Gods leiding:

       Het is helder en duidelijk

       Het is in overeenstemming met Zijn Woord, Zijn karakter en Zijn principes

       Het laat vrede achter, ook als het een correctie of waarschuwing betreft

       Het wekt verlangen om God te gehoorzamen en te vertrouwen

       Het bevat soms elementen van een manier van denken die niet van jou is, of zegt Hij dingen waar je zelf niet zo snel op zou komen.

       Het is Geen moeten Hij vraagt altijd of je bereid ben, wat betekent dat je ook de ruimte hebt om nee te zeggen.

       Het is een zachte stem en het lijkt net alsof deze uit je binnenste komt. Zijn stem is nooit haastig en of zet je niet onder druk. Het trekt je dichter naar God toe.

       Door te oefenen leer je steeds beter Zijn stem te (her)kennen

       Hij leid met zachte hand en wint je met geduldige liefde

       Zijn stem is lieflijk, zacht en opbouwend

 

God spreekt met een zachte stem. Als we te druk zijn en we blijven rennen en vliegen;

wanneer we innerlijk niet tot rust komen kun je ongemerkt aan die zachte stem voorbij

lopen. Je kunt de stem negeren, maar het kan ook zijn dat je de stem, die je wel hoort, niet

serieus neemt.

 

 

Kenmerken van satans leiding:

 

       Hij spreekt schreeuwerig, met dwang of zet je onder druk

       Je ervaart haast en een soort moeten.

       Het is verwarrend of gedeeltelijk onduidelijk

       Het laat onrust of gejaagdheid achter in je hart

       Het is dwangmatig of spoort je aan dingen te doen die tegen de Bijbel ingaan

       Er zit een kern van waarheid in, maar het is een halve waarheid en daarmee een leugen.

       Satan beschuldigt en veroordeelt

       Hij geeft angst en onvrede

 

Als je druk of verwarring ervaart kan dit je eigen gedachten zijn of de vijand die angst, twijfel

en verwarring zaait. De stem van satan en je eigen hart zijn het moeilijkst van elkaar te

onderscheiden.

 

 Kenmerken van je eigen ziel:

 

       Door eigen gedachten en gevoelens te leren kennen, ben je beter in staat deze te onderscheiden van hetgeen satan je ‘influistert’ of doet denken.

       Het leidt vaak tot eigen belang om iets te rechtvaardigen of te kunnen behouden

       Er zit vaak een element in van gelijk krijgen: ‘Zie je wel, ik had toch gelijk’.

       Het brengt onrust of dwang met zich mee

       Het brengt direct twijfel omhoog of dit wel uit God is, nog voordat je alles hebt

       ontvangen en tijd hebt kunnen nemen om het in alle rust te controleren.

 

 

 

Door tijd in de stilte door te brengen kom je in aanraking met de gedachten en gevoelens van

jezelf, ook wel je ziel genoemd. Door hiervoor de tijd te nemen krijg je meer zicht op de

verschillende lagen van gevoelens en gedachten die in je ziel aanwezig zijn. Hierdoor kun je

verschillende stemmen beter van elkaar onderscheiden.

 

 

God leid je tot eer van Zijn Naam. Jezus liet zich leiden door de Vader en stemde zijn eigen

wil af op de wil van de Vader. Dat je gebed mag zijn: ‘Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die

mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen (Psalm 43:3).

 

 

De manier waarop je omgaat met Gods leiding laat zien in hoeverre je eigen baas wilt zijn of

Jezus wilt volgen.

 

 

 

 

 

Hoe kan ik nu Zijn stem leren te verstaan

 

  1. Maak tijd voor Hem vrij
  2. Bid tot Hem
  3. Geef al je zonden toe
  4. Vraag vergeving
  5. Ontvang vergeving
  6. Wees stil Psalm 62:2
  7. Vraag en je zal worden verhoord

 

Prediker 3:1-14 Alles heeft zijn tijd

1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; 2 er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken, 3 een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, 4 een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, 5 een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden, 6 een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen, 7 een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken, 8 een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. 9 Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftobt? 10 Ik heb in ogenschouw genomen de bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. 11 Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. 12 Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, 13 kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.

14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze.

 

God nodigt ons uit tot contact, tot gemeenschap met Hem. We zijn er zelfs toe geroepen.(1 Kor 1:9).

1 Korintiërs 1:9

God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.

We kunnen door gebed en in geloof voor Gods aange­zicht ver­schijnen (Hebr. 10:19-22).

Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus

 

Door het Bijbellezen spreekt God tot ons en door het gebed spreken wij tot God. Het is een gesprek, een dialoog met God. Het is een ontmoeting met God.