Gebeden

Boze geesten uitdrijven

Lucas 11:20

Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.

Waarom boze geesten binden

Markus 3:27

Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen.

Naar de voetbank zenden

Handelingen 2:35

Totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voet bank voor Uw voeten

Waarom niet naar dorren plaatsen zenden

Lucas 11:24-26

Zodra de onreine geest uit de mens is uitgevaren, gaat hij door dorren plaatsen om rust te vinden, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt vind hij het leeg staan en geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mee, erger dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin.

 

Hierbij gebeden die je hardop mag uitspreken en je zult zien dat deze werken
Geloof het zonder twijfel en het zal gebeuren.

Matteüs 17:14-21

Bid dit voor de ruimte waar je bent

Vader God, wij komen tot U in de naam van Uw Zoon, Heer Jezus Christus. En wij vragen en danken U, Heilige Geest, om ons te leiden. En wij binden in Jezus Naam alle onreine en boze geesten die zich hier denken te gaan manifesteren. We sturen hen gebonden naar de voetbank van Jezus.

Ook bedekken wij de ruimte waar we zijn onder het Kostbare Bloed van Heer Jezus Christus.

In Jezus naam, Amen.

Gebed tegen occulte besmetting

Vader God, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, Heer Jezus Christus. En ik vraag en dank U, Heilige Geest, om mij te leiden, ik dank U, dat U mijn geest reinigt van alle occulte besmettingen die ik heb opgelopen en mij hierover rust te geven in mijn denken. En zo dank ik U dat U de muur tussen mij en de duistere geestelijke realiteit, zo dik maakt dat ze mij ‘s nachts niet wakker kunnen houden en overdag niet lastig kunnen vallen en ik dank U dat U mij nu bedekt met Uw kostbare Bloed.

Want het Bloed van Jezus Christus, reinigt en beschermt mij in Jezus naam, Amen.

Bid dit gebed wanneer je ergens last van hebt.

Je mag dit gebed ook aanpassen aan iets specifieks zoals, onrust, ongerustheid, angst etc.

Vader God ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, Heer Jezus Christus en met de kracht van de Heilige Geest bind ik in de naam van Heer Jezus Christus alles wat mij nu probeert lastig te vallen, en stuur dit gebonden naar de voetbank van Heer Jezus Christus in de naam van Heer Jezus Christus Amen.

Gebed wanneer je, je even down voelt:

Ik ben een kind van de Heer Jezus Christus,

Hij vindt mij fantastisch,

Hij vindt mij 100% goed, juist en oké, ik mag er zijn.

Ik ben een kind van de allerhoogste

Ik ben een overwinnaar

Ik ben heilig

Ik ben een hemelburger

De Heer Jezus heeft mij verlost van alle zonde

De Heer Jezus heeft mij vanuit het donker naar het licht verplaatst

Ik mag mijzelf Zijn kind noemen

Ik heb eeuwig leven

Ik mag er zijn

Gebed voor leugens, vloeken

Vader God ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, Heer Jezus Christus, en met de kracht van de Heilige Geest herroep ik met de autoriteit die De Heer Jezus mij heeft gegeven,  alle vloeken, elke leugen, elk bolwerk van satan die over mij zijn uitgesproken, getypt bewust en onbewust en verbreek deze in de naam van de Heer Jezus Christus en stuur deze gebonden naar de voetbank van Heer Jezus Chrstus. Ook dank ik U dat U mij vrij zet van alle verkeerde bloedbanden en banden tot het 12de geslacht.

Ook verbreek ik alles wat negatief over mij is uitgesproken door wie dan ook in de naam van Heer Jezus Christus. En dank U wel Heer dat U mij nu bedekt met Uw kostbare Bloed. Want het Bloed van Jezus Christus, reinigt en beschermt mij in Jezus naam, Amen.

Bid dit gebed als laatste, zodat elke ruimte in je lichaam of bij de ander wordt opgevuld.

Dank U wel Vader, Heer Jezus en Heilige Geest, dat U op dit moment elke vrijgekomen ruimte in mijn lichaam opvult met, Uw liefde, Uw vreugde, Uw genezing, Uw blijdschap, Uw kracht.

En dank U wel Heer dat U mij nu bedekt met Uw kostbare Bloed. Want het Bloed van Jezus Christus, reinigt, beschermt en verzegelt mij in Jezus naam, Amen.

Deze gebeden zijn een voorbeeld, net zoals de Heer ons verteld in de Bijbel in Mattheüs 6:9-13

Bidt gij dan aldus:

Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd;Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.